V mnohosti je síla


Ano, dnes se má za to, že svobodná volba, možnost výběru a nadbytek nejen zboží, ale i služeb dává životu člověka nějakou novou kvalitu. Tato pošetilá představa pravicových neoliberálů, vytvořená jenom za účelem maximalizace zisků a co největšího osobního obohacení, se stala základem zániku tradičního poznání a tradiční kvality i v takové oblasti, jako je prastará astrologie.

Podvodníci a šarlatáni

Jistě jste si již všimli, že po převratu v roce 1989 se v takzvané svobodě vyrojilo ze všeho nejvíce kvantum podvodníků všeho druhu a taky spousta předraženého zboží a služeb. A astrologie v tom nebyla výjimka. Kdekdo, kdo přišel o práci nebo se mu jen pracovat nechtělo, vrhl se na obchodování se zbožím, službami i s budoucností. Vznikla spousta astrologů, kteří ani neměli tušení o prastarých základech astrologie a tudíž nemohli z těchto základů ani čerpat. Dá se říci, že například čínský horoskop pro ně byl španělskou vesnicí.

Ohodnoťte příspěvek